You are here

Activities calendar

24 May 2019

Халықаралық Орыс тілі Әдебиет Оқытушыларының Ассациациясының 14-ші конгрессі

    29.04.-3.05.2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында Халықаралық Орыс тілі Әдебиет  Оқытушыларының Ассациациясының (ХОӘОА) 14-ші конгрессі өтті

5В020524-филология мамандығы бойынша пәндік олимпиада

   22-23 сәуір 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында 5В020524-филология мамандығы бойынша пәндік олимпиада өтілді...