You are here

Халықаралық Орыс тілі Әдебиет Оқытушыларының Ассациациясының 14-ші конгрессі

29.04.-3.05.2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласында Халықаралық Орыс тілі Әдебиет  Оқытушыларының Ассациациясының (ХОӘОА) 14-ші конгрессі өтті. Филология ғылымдарының докторы, профессор Құлымбетова Әлия Елеусізқызы сертификат алып қайтты.