You are here

Мемлекеттік тілді оқыту - ОПҚ

Тұрабаева Ләззат Қалықұлқызы
Филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Кафедра меңгерушісі
Байланыс мәліметтері:Т. Тәуке хан көшесі, 5     
(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет
Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54
E-mail:turabaeva_L@mail.kz

Әбдікерімова Гүлжан Айдарқызы

Филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5           

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail:gulzhan_27@mail.kz

.

Танабаева Гүлзира Өміртайқызы

Филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері:Т. Тәуке хан көшесі, 5           

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail:Zan.77@mail.kz

Донбаева Айнұр Бекетқызы

Филология ғылымдарының кандидатыағаоқытушы

Байланысмәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail: donbaeva_77@mail.kz

Арынбаева Рано Ануарбековна

Аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5            

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail:rano_68@mail.kz

Шойбекова Ақбота Абайқызы

Филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail:akbota_80@mail.kz

Жамашева Жанар Рахматуллақызы

Педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері Т. Тәуке хан көшесі, 5           

 (№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail: nur.75@mail.ru

Сариева Толқын Қуанышқызы

Магистр, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5          

(№5 ғимарат(Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail: tolkin_71@mail.kz

Есболаева Индира Абайқызы

Магистр, аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5           

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-54

E-mail: indira_82@mail.kz

Балқыбекова Қаракөз Амангелдіқызы

Магистр,  аға оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5           

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-54

E-mail:karakoz_78@mail.kz

Базарбекова Нагима Шадибековна

Магистр, оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5            

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8 (7252) 30-02-54

E-mail: n.bazarbekova_@mail.kz

Мадалиева Аксымбат Бекайдарқызы

Магистр, оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5            

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-54

E-mail: aksymbat.81@mail.ru

Алибаева Ақтолқын Жұмаханқызы

Магистр, оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5            

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-54

E-mail:Tolk.79@mail.ru

Турсынбаева Қарлығаш Таласқызы

Магистр, оқытушы

Байланыс мәліметтері: Т. Тәуке хан көшесі, 5            

(№5 ғимарат (Д)), 411 кабинет

Жұмыс телефоны: 8(7252) 30-02-54

E-mail:Karlo.84@mail.ru

Сайлаубеков Азат Нұржанұлы

Магиср,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №5 (Д), 413, Жұмыс телефоны: 8(7252)

30-02-54

E-mail: Azat_s.91@mail.ru

Кизбаева Жанар Қайратқызы

Магиср,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №5 (Д), 413,

Жұмыс телефоны: 8(7252)30-02-54

E-mail: Zhanar91@mail.ru

Байжанова Нұргүл Әмірханқызы

Магиср,  оқытушы

Байланыс мәліметтері: ғимарат №5 (Д), 413,

Жұмыс телефоны: 8(7252)30-02-54

E-mail: Nurgul@mail.ru