You are here

Activities calendar

25 February 2016

Ғылым

5 кафедраның мемлекеттік бюджет бойынша ҒЗЖ тақырыптарының факультеттің стратегиялық тақырыптық жоспарына сәйкес. Кафедраларда төменде көрсетілген бағыттар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде:

- проблемы теории, методологии и методики литературы, языкознания, библиографии;

- үздіксіз аймақтық білім беру мәселелері (жалпы, орта, жоғары, бастауыш, орта, кәсіби).

6 кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысы төменде көрсетілген мемлекеттік бюджеттің тақырыптарына сәйкес жүргізілуде: