You are here

Science

Science

The subjects of scientific researches of 6 departments of philological faculty correspond to the strategic plan of the Faculty. In the departments the scientific researches are conducted on the following directions:
- Problems of theory, methodology and techniques of literature, linguistics, bibliography;
- Continuous regional problems (general, secondary, tertiary, primary, secondary and vocational education).
The scientific research projects of 6 departments are carried out in accordance with the following state budgetary themes:

Б-16-11-1 Adebiettanudin ozekti maseleleri. Head of the project – candidate of philological sciences, associate professor Omarov N.K.; executors – candidate of philological sciences, associate professor Kalshabekov A.B.; candidate of philological sciences, associate professor Orazbayev K.M.; candidate of philological sciences, senior lecturer Turdalieva R.S.; senior lecturer Abilkasova S.Т.; master Serkebayeva G.I.; master Eltayeva Zh.K.

Б-16-11-2 Til bilimin zertteudin salistirmali, kognitivtik, etnolingvistikalik bagittari. Head of the project – doctor of philological sciences, professor Tleuberdiev B.М.  Executors – candidate of philological sciences, associate professor Adilbekova Zh.K.; candidate of philological sciences, associate professor Taspolatov B.Т.; senior lecturer Beskempirova G.К.; senior lecturer Irsimbetova N.А.

Б-16-11-04 Perehodnyi harakter literaturnogo processa konca ХХ – nachala XXI veka. Head of the project and executors – candidate of philological sciences, associate professor Avdonin V.V.

Б-16-11-05 Metodologiya i metodika kompleksnogo izucheniya hudozhestvennogo tvorchestva v svete tipov kultur i civilizacyi. Head of the project – doctor of philological sciences, professor Kulumbetova А.Е., executors – candidates of philological sciences, associate professors  Dzhunisova  А.А., Zhumabay G., Saken D., Anarmetova N., Nurseyit А.

Б-16-11-06 Tip hudozhestvennogo Тип художественного мышления и идиостиль автора в художественных произведениях. Head of the project and executors  – candidates of philological sciences, associate professors  Baimusaeva B.Sh., Abdrayimova I., Ziyabek B.

Б-16-11-07 Poetika kazakhstanskoi prozy. Head of the project and an executor - candidates of philological sciences, associate professors  Omarova Sh.S.

Б-16-11-08 Rechevaya kultura professionalnogo obsheniya. Head of the project – candidate of philological sciences Yakovenko L.K., an executor – Niyazalieva M.A.

Б-16-11-09 Strukturno-semanticheskyi i smislo-lingvisticheskyi analiz nauchnogo teksta. Head of the project – candidate of philological sciences, associate professor Akhmetzhanova G.А., an executor – Usopova B.М.

Б-16-11-10 Sposoby oboznacheniya terminative v hudozhestvennom tekste. Head of the project – candidate of philological sciences Miyatbekova Z.U. Executors – Dauletova A.S., Askarova K., Zhumabay G.

Б-16-11-11 Voprosy antroponimyi v svete paradigm antropologicheskoi lingvistiki. Head of the project and an executor  - candidate of philological sciences, associate professor Nietbaytegi K.А.

Б-16-11-12 Nacionalno-istoricheskaya obrazno-yazikovaya kartina mira v tvorcheskom kontekste A.Alimzhanova. Head of the project - candidate of philological sciences, associate professor Taukeev S.U., an executor - master, lecturer Aitpenbetova G.А.

Б-16-11-13 Smislovaya svyaz slov v slovosochetanyi.  Head of the project – candidate of philological sciences, senior lecturer Aulbekova Zh.S.

Б-16-11-15 “Teoreticheskaya, metodologicheskaya, lingvokognitivnaya I esteticheskaya osnova obucheniya kazakhskogo yazikoznaniya, istoryi yazika, kazakhskogo literaturovedeniya, gosudarstvennogo yazika” “Zhana kezendegi Kazakh til bilimi, til tarihi, Kazakh adebiettanuin, memlekettik tildi okitudin teoriyalik, adisnamalik, lingvokognitivtik zhane estetikalik”. Head of the project – candidate of philological sciences Turabaeva L.К.

І direction: Sposoby sovershenstvovaniya metodiki prepodavaniya kazkakhskogo yazika (Executors - candidate of philological sciences Turabaeva L.K., candidate of philological sciences Abdikerimova G.А., lecturers Kucherbayeva G.M., Mamirkulova G.M.).

ІІ direction: Issledovanie kazakhskogo yazikoznaniya i istoryi yazika po novomu (Executors - candidate of philological sciences  Utegenova G.Zh., lecturer Bazarbekova  N.Sh., Madalieva A.B.).

ІІІ direction: Kognitivnyi aspect vzaymosvyazi yazik-kultura (Executors – candidate of philological sciences Donbayeva A.B., candidate of philological sciences Tanabayeva G.U., Zhamasheva Zh.R., Laulanbekova R.T.).

IV direction: Hudozhestvenno-esteticheskyi potincial i literaturnie svyazi kazakhskoy literature na sovremennom etape (Executors –  senior lecturer Sarieva Т.К., Esbolaeva I.A., lecturer Bektaeva S.O.).

Б-16-11-03 Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya poznavatelnoy aktivnosti studentov na zaniyatiyah inostrannogo yazika v gruppah neyazikovyk specialnostey. Head of the project – chair of the department Zhorabekova A.N.

Б-16-11-14 Sovremennaya paradigma inoyazaichnogo obrazovaniya: dialog kultur, technologiya obucheniya. Head of the project and executors – candidate of philological sciences, associate professor Karbozova G.K., candidate of philological sciences, associate professor Shvaykovskyi A.S., candidate of philological sciences, senior lecturer Kudaybergenova M.R., candidate of philological sciences, senior lecturer Suyuberdieva A.A., senior lecturers: Telgazieva G.A., Khalmirzaeva K.S., Shaldanbayeva Zh.B., Salibekova F.M., Zhauylbayeva A.A., Bulekbayeva L.A., Akmuratova Zh.N., Nakhbayeva G.S., lecturers: Khalmyrzayev E.E., Kaldybekkyzy M., Kiyakova A.O., Kozhabayeva Zh.A.